Frequently Asked Question Swedish

From AMSN
Jump to: navigation, search

English (Original) - Français - Español (Incompleto) - Português Brasil (Incompleto) - Italian (Incompleto)


Contents

Vad är aMSN?

Vad är aMSN?

aMSN är en klon av Msn/Windows Live Messenger. Med programmet kan du hålla kontakten med vänner, konversera via snabbmeddelanden och skicka filer till varandra. aMSN is a MSN/Windows Live messenger clone. It allows you to keep in touch with your friends and exchange instant messages and files.

Back to top

Vad behöver jag för att köra aMSN?

 • Windows och Mac OS X. aMSN kommer att kunna köras direkt om du laddar ner det officiella paketet från [1].
 • Linux. Du behöver Tcl 8.4 / Tk 8.4 eller högre för att kunna köra aMSN. Dessa två paket (Tcl & Tk) brukar vara installerade som standard i det flesta distrubutioner. Dessa kan också bli installerade som beroenden om ditt pakethanteringssystem stödjer det (rpm, deb, osv.). Om din distrubution av någon anledning inte tillhandahåller Tcl 8.4 eller Tk 8.4 så kan du ladda ner dem och följa instruktionern på [2].

Back to top

Vart kan jag skaffa aMSN ?

Du kan ladda ner aMSN-paket från [3].

Om nedladdningen inte skulle fungera kan du försöka hitta en annan källa med hjälp av denna tråd på forumet: [4].

Back to top

Problemlösning

Varför visas arabiska typsnitt från vänster till höger, och inte från höger till vänster?

 • Windows: Gå till 'Kontrollpanelen' → 'Nationella Inställningar och Språkinställningar' → Språkfliken, Aktivera alternativet "Installera filer för komplicerade skriftspråk och språk som skrivs från höger till vänster(Inklusive thailändska)".
 • Linux: En installation av Arabisk språkstöd borde lösa problemet.

Back to top

Jag har aktiverat Systemfältsikonen (System Tray Icon) men när jag minimerar aMSN visas den både i aktivitetsfältet och i systemfältet. Hur kan jag få den att endast visas i systemfältet?

Aktivera "Stängknappen minimerar programmet till systemfältet" alternativet från 'Verktyg' menyn.

Back to top

Jag ser inte systemfältsikonen efter att jag aktiverat den, vad är problemet?

 • Linux: Se till att filen msn/utils/linux/traydock/libtray.so finns. Gör den inte det se till att du laddar ner ett officiellt paket av aMSN från: [5]

Har du kompilerat aMSN själv, följ denna FAQ

OBS: Det finns inget systemfält i Mac OS X

Back to top

Jag får följande fel:

>>> TCL/TK Error: {invalid color name "#0"}
>>> Stack:
invalid color name "#0"
(processing "-foreground" option)
invoked from within
"$pgBuddy.text tag conf $user_unique_name -fore $colour"
(procedure "ShowUser" line 38)
invoked from within
"ShowUser $user_name $user_login $state_code $colour $state_section 0"
(procedure "cmsn_draw_online_wrapped" line 435)
invoked from within
"cmsn_draw_online_wrapped"
("eval" body line 1)
invoked from within
"eval $command"
(procedure "run_exclusive" line 19)
invoked from within
"run_exclusive cmsn_draw_online_wrapped draw_online"
(procedure "cmsn_draw_online" line 12)
invoked from within
"cmsn_draw_online"
(command bound to event)

Radera abook.xml filen från din profilkatalog. Om din e-post är test@hotmail.com, skriv detta kommande i terminalen: rm ~/.amsn/test_hotmail_com/abook.xml

Mac OS X: Gå till Home/Library/Support/aMSN/test_hotmail_com/ och ta bort filen abook.xml

Back to top

Går aMSN att köra på ett 64-bitars system?

Ja. Många användare har lyckats köra aMSN på 64-bitars arkitektur. Men du behöver kompilera tcltls på egen hand. Det finns inte ett paket för x86_64 på aMSN sidan så du måste ladda ner det från: [6]

Back to top

När meddelanderutan visas så döljer Windows aktivitetslist delar av den. Kan jag ordna detta?

Ja. Du kan flytta meddelanderutan X pixlar till vänster och Y pixlar mot toppen. Du kan konfigurera detta genom att modifiera X och Y positionerna i 'Verktyg' → 'Inställningar' → 'Avancerat' → "Välj Meddelanderutans position" och sedan klicka på Sparar för att spara dina ändringar.

Back to top

Kan jag se vem som har blockerat mig?

Nej. Denna funktion är inte längre tillgänglig eftersom felet som gjorde detta möjligt har blivit åtgärdat.

Back to top

Min jpeg-webbkamera fungerar inte i nuläget. Kommer min jpeg-webbkamera att fungera i framtiden (exempel: D-link dsb-c310)?

Stöd för webbkameran finns för närvarande i SVN-versionen av aMSN... Det kommer officiellt finnas med i aMSN version 0.97...

Back to top

Varför kan jag inte få acceptabel bildkvalité från mina kontakter när jag använder aMSN?

Om bildkvaliteten är dålig beror det förmodligen på att den andra användarens webbkamera är av dålig kvalitet. aMSN håller samma bildkvalité som den officiella MSN/Windows Live-klienten.

Back to top

Min webbkamera fungerar inte på PPC (Mac OS X eller Linux PPC), varför?

Om båda användare är bakom en brandvägg kommer du inte kunna använda webbkamera på PPC. Det arbetas på att hitta en lösning på problemet.

Mer info om webbkameror på PPC finns på: [7]

Back to top

Jag kan inte läsa Kinesiska eller Japanska med aMSN ens efter att ha bytt textkodning. Vart kan jag hitta hjälp?

Titta på följande länkar:

Back to top

Hur kan jag fånga felrapportsinfo från ett segmentationsfel? (LINUX)

Se till att aMSN är kompilerat med debugflaggan. Installerade du från ett binärt paket ska du förmodligen ladda ner källkoden och kompilera själv. För att aktivera debugflaggan så konfigurerar du enligt följande: ./configure --enable-debug Kan du inte kompilera det så kan du fortfarande skicka information till oss utan dessa.

Efter kompilationen/installationen är klar, gå till katalogen där du installerade aMSN (exempel: /usr/share/amsn or /home/yourusername/amsn-0.95/) skriv:

 $ gdb --args wish amsn
 (gdb) run
 [then when it segfaults, type]
 (gdb) bt
 (gdb) bt full

Du kommer då få felrapportens info. Vänligen rapportera denna info till forumet: http://amsn-project.net/forums
SÖK EFTER EN REDAN EXISTERANDE TRÅD INNAN DU POSTAR EN NY

Back to top

Jag vill rapportera ett fel. Hur öppnar jag statusloggen och protokollfelsökaren?

Öppna din kontaktlista och använd följande knappkombinationer:

Status log: ctrl + s (Command-S on Mac OS X) protokollfelsökraren: ctrl + d (Command-D on Mac OS X)

Back to top

När jag dubbelklickar på "amsn" filen från en grafisk filhanterare typ Konqueror eller Nautilus så öppnas den i en text-editor istället för att köra aMSN. Vad ska jag göra (LINUX)?

aMSN är skrivet i Tcl/Tk, ett interpreterat språk. Med andra ord är "amsn"-filen bara en textfil med programkod. Filhanterare kanske tolkar den som en textfil och därför öppnar den i en textredigerare. I Konqueror (KDE) och Nautilus (Gnome) kan du starta aMSN genom att högerklicka på "amsn"-filen och välja "Open with..." (Konqueror) eller "Launch with..." (Gnome). In Konqueror (KDE) or Nautilus (Gnome), running aMSN can be done by right-clicking the “amsn” file and choosing "Open with..." Konqueror) or "Launch with..." (Gnome), depending on the file browser.

Skriv in "wish". Detta startar amsn-skriptet.

Om du får ett meddelande som säger att "wish" kommandot inte existerar behöver du instllera Tcl/Tk.

Back to top

aMSN "hänger sig" ibland, varför?

När aMSN hänger sig beror det oftast på problem med ljud-konfigurationen. Du kanske försöker spela ett ljud men ljudkortet är blockerat och play-kommandot stoppas till ljudkortet är ledigt. Prova att stänga av ljud eller ändra kommandot för ljud.

Hänger sig fortfarande aMSN och du använder version 2.6.x av Linux-kärnan så prova att köra aMSN med: export LD_ASSUME_KERNEL=2.2.5 && msn/amsn

Detta kommando säger åt den dynamiska länkaren att använda den gamla trådmodellen. För mer information om problemet titta på: [10]

Under Mac OS X så händer detta ofta då du tar emot en smiley i ett konversationsfönster. Det är ett känt problem.

Back to top

Jag försöker köra aMSN men får följande fel:

bash: ./amsn: bad interpreter: No such file or directory Du behöver installera tcl/tk paketen eftersom du behöver wish-tolken- Om du tror du har den prova att skriva: wish amsn istället för: ./amsn

Om det löser ditt problem så redigera amsn och byt ut första raden: #!/usr/bin/wish med sökvägen till wish-tolken.

Back to top

Kan jag använda aMSN bakom en proxy-server?

Ja, HTTP, SOCKS5 och SSL proxy finns tillgängligt.

Back to top

aMSN verkar vara ansluten men när jag försöker prata med någon eller byta status så blir jag nedkopplad. Detta händer ofta efter en tids inaktivitet. Vad kan jag göra för att åtgärda detta?

Gå till 'Verktyg'→ 'Inställningar' → 'Avancerat' → 'Anslutning' och aktivera "Stäng aldrig av förbindelse till NAT/Proxy server"

Back to top

aMSN hittar inte nya teman (skins) även när dessa är placerade i skins-katalogen. Vad är fel?

Skins från 0.94 är inte kompatibla med 0.95 och uppåt, invänta en kompatibel version av det "skin" du är intresserad av.

Back to top

Jag använder aMSN bakom en brandvägg, eller använder Ip-Masquerade. Filöverföring fungerar inte. Kan jag ordna det?

I detta fall så kan det vara så att brandväggen blockerar inkommande anslutningar. Filöverföringar fungerar på följande vis: När du vill skicka en fil till någon så skickar du en inbjudan med din IP-adress och ett port-nummer. Mottagaren måste ansluta till din IP:port för att starta filöverföringen.

Den använda porten är vanligen 6891, 6892 och så vidare (Den första överföringen är på port 6891 men om du startar en ny innan den första är klar använder den port 6892 och så vidare.).

Om du använder en brandvägg måste du se till att den tillåter inkommande anslutningar till port 6891 (och påföljande om du vill kunna göra flera överföringar samtidigt).

Om du sitter på ett privat nätverk med privata adresser, exempelvis 192.168.0.x så är det mera besvärligt att få igång filöverföringar. Du behöver skicka den riktiga internetadressen (du kan antingen specificera den manuellt eller låta aMSN att gissa den från en webbsida) istället för den interna adressen. Du måste också tala om för din gateway (datorn eller utrustningen som är direkt ansluten till internet) att skicka vidare trafiken som kommer på port 6891 till din dator i det privata nätverket.

Back to top

Jag har installerat TLS-modulen. Men jag kan inte ange sökvägen till modulen under 'Verktyg' → 'Inställningar' → 'Avancerat' → 'Sökvägar'. Hur kan jag lösa detta?

För att lösa detta så installerar du TLS modulen med hjälp av din pakethanterare. Om du installerar modulen med pakethanterare så behöver du inte låta aMSN installera den åt dig.

Back to top

I version 0.94 kunde jag se när någon öppnade ett konversationsfönster med mig. Men med 0.95 händer inte detta längre. Varför?

Användare med MSN7 och senare öppnar automatiskt "ett konversationsfönster" med dig så fort du (eller de) ansluter. Detta görs automatiskt eftersom de försöker ladda ner din visningsbild. Detta medförde att så fort någon anslöt så blev skärmen fylld av konversationsfönster från användare som bara försökte ladda hem din visningsbild. Detta var ett störningsmoment så nu öppnas istället ett konversationsfönster när någon skriver till dig.

Back to top

Jag gillade skin XXXX men det verkar som det är ett 0.94 skin och inte kompatibelt med 0.96. När blir det kompatibelt?

Vi vet inte ännu. Kolla på skin-sidan eller skicka ett mail till skaparen av skinnet för att få mer information. Vi hoppas på att få fler skins med den nya releasen. Det är bara att invänta dem. Du kan också prova 0.94 skinnet med 0.95 releasen, om det fungerar bra så är det ok, om inte så bör du byta tillbaka till ett 0.95 skin. Varje 0.94 skin kommer att agera olika med 0.95, vissa kanske fungerar, andra kanske inte fungerar. Det enda problem som du kommer få är fel i visningen och du kommer inte att kunna använda skin-systemets fulla möjligheter. Back to top

När jag försöker logga in eller byta aMSNs språk så kraschar det med följande felmeddelande: X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation), Major opcode of failed request: 45 (X_OpenFont)

Det finns flera möjliga lösningar till detta problem:

 • Det kan vara ett problem med typsnittet: Prova att byta aMSN's typsnit. (under 'Verktyg' → 'Inställningar' → 'Utseende').
 • En annan möjlig lösning är att byta aMSN's teckenkodning (under 'Verktyg' → 'Inställningar' → 'Utseende' igen, utf-8 är ett säkert val).
 • En tredje möjlig lösning så prova rensa din font-cache med kommandot: fc-cache -fv.

Försäkra dig sedan om att ditt lokaliseringspaket (miljövariablerna LC_ALL eller LC_CTYPE)är installerade på ditt system: set | grep LC_ . Säkerställ att rätt katalog (efter '=' tecknet) finns i /ursl/lib/locale. Om så inte är fallet, så installera dem enligt din distrubution.

 • Slutligen om inget av det föregående fungerar så prova att avaktivera några typsnittssökvägar från /etc/X11/XF86Config eller /etc/X11/Xorg.conf till du hittar vilken som innehåller problematiska typsnitt. Återskapa sedan fonts.cache , fonts.dir och fonts.scale i den katalogen.

Back to top

Jag försöker köra aMSN men får detta felmeddelande: Error in startup script: time value too large/small to represent while executing [...] procedure "ConvertLocalToUTC".

Se till att filen /etc/localtime finns. Om så inte är fallet, länka den till /usr/share/zoneinfo/YOUR/TIME/ZONE och försök att starta aMSN igen. För att skapa filen i Linux använd följande kommando: ln -s /usr/share/zoneinfo/YOUR/TIME/ZONE /etc/localtime

Back to top

Använda aMSN

Vilka snabbkommandon för tangentbordet finns det?

 • Under MacOSX
  • I Kontaktlistan
   • Inställningar: Command + ,
   • Avsluta: Command + q
  • I Konversationsfönstret
   • Visa Historia: Command + Option + h
   • Sök: Command + f
   • Stäng Flik: Command + W
   • Nästa Flik: Command + TAB or Command + Right
   • Föregående Flik: Command + Shift + TAB or Command + Left


 • Under Linux och Windows
  • I Kontaktlistan
   • Inställningar: Control + p
   • Avsluta: Control + q
  • I Konversationsfönstret
   • Visa Historia: Control + h
   • Sök: Control + f
   • Stäng Flik: Control + w
   • Nästa Flik: Control + PageUp
   • Föregående Flik: Control + PageDown

Back to top

Vad betyder specialikonen till höger i min kontaktlista?

Ikonen img/notinlist.png i kontaktlistan betyder att motsvarande kontakt inte har dig på sin lista.

Back to top

Kan jag kopiera en kontakt-adress till urklipp?

Ja. Högerklicka på kontaktens namn i kontaktlistan och klicka på dess adress i pop-up menyn. Kontaktens e-postadress blir då kopierad till urklipp.

Back to top

Hur kan jag sätta ett personligt meddelande som i MSN7?

A: Personligt Meddelande(PSM) är texten som finns under ditt smeknamn. Denna funktion är tillgänglig i aMSN 0.96. För att ange ett PSM så klikar du på 'Konto' menyn och väljer byt smeknamn. Där finns ett fält för ditt personliga meddelande.

Back to top

Hur kan jag komma åt mina tidigare sända meddelanden (meddelandshistorik) i mitt konversationsfönster?

Om du vill komma åt tidigare meddelanden du skickat i ditt konversationsfönster så behöver du bara använda Ctrl-tangenten och piltangenterna. Det fungerar på samma vis som i ett skal, så Ctrl + Up (Command + Up på MacOSX) ger dig föregående meddelanden som skickats och Ctrl + Ner(Command + Ner på MacOSX) nästa.

Back to top

Vad betyder de fyra listorna i inställningsmenyns sekretessflik?

De fyra listorna heter: Anförtrodda kontakter (AL), Blockeringslista (BL), Kontaktlista (FL) och Den omvända listan (RL) eller som den är benämnd "Du finns på dessa användares lista"


AL : Denna lista innehåller e-postadresser för de kontakter som har tillstånd att se när du loggar in. De kan också starta en konversation med dig. BL : Detta är blockeringslistan. Med detta menas listan som innehåller de kontakter som du blockerar. Dessa kan inte se när du är online och de kan inte starta en konversation med dig. FL : Denna lista innehåller alla kontakter som visas på din kontaktlista. RL : Den omvända listan. Innehåller e-postadresserna för alla som har dig på sin lista.

Back to top

I Inställningarnas Sekretessflik, vad betyder de olika färgerna på kontakterna?

Lägg märke till de olikfärgade listrubrikerna:

Anförtrodda kontakter (AL): Grön förgrund Blockeringslista (BL): Röd Förgrund Kontaktlista (FL): Röd Backgrund Den omvända listan (RL): Gul Bakgrund

En kontakt tilldelas en specifik färg beroende på vilken lista denna kontakt finns på:

 1. Om den är i AL så kommer den ha grön förgrund
 2. Om den är i BL så kommer den ha Röd förgrund
 3. Om den är i FL och RL listorna så kommer den ha så kommer den ha vit förgrund.
 4. Om den är i FL men inte i RL kommer den ha Röd förgrund.
 5. Om den är i RL men inte i FL kommer den ha gul förgrund,
 6. Om den inte är i FL eller RL så kommer den ha svart förgrund.

Mera specifikt: Grön text - En kontakt kan kontakta dig. Röd text - En kontakt kan INTE kontakta dig (Blockerad).

Vit bakgrund - En kontakt har dig i dennes lista och du är i deras. Gul bakgrund - En kontakt har dig i dennes lista men du har inte den i din. Röd Bakgrund - En kontakt är i din lista men du är inte i dennes. Svart Bakgrund - En kontakt har raderat dig från dennes lista och du har raderat den från din.

Back to top

Jag vill lägga till egna smileys. Hur gör jag detta?

Du kan lägga till egna smileys (också kända som emoticons) genom att följa dessa steg:

 • Öppna ett konversationsfönster med valfri kontakt.
 • Klicka på "Lägg till smiley" knappen som finns i konversationsfönstret (Screenshot 5.1)

Screenshot 5.1

 • Klicka på "Lägg till Personlig Smiley"-knappen (Screenshot 5.2)

Screenshot 5.2

 • Skriv en beskrivning för din emoticon i Textrutan "Beskrivning" Screenshot 5.3)

Screenshot 5.3

 • Skriv in textstyrningen för din emoticon i textrutan "Textstyrning". Textstyrning är den textsnutt som visar den valda ikonen när den skrivs och man trycker på Returtangenten, det är alltså en typ av snabbkommando. (Screenshot 5.3)
Exempel: (test)

När (test) skrivs i konversationsfönstret och Returtangenten trycks ned så kommer emoticonen som är associerad med (test)-textstyrningen att visas.
 • Bläddra efter nya emoticons som du vill använda genom att klicka på 'Bläddra'-knappen til höger om textrutan "Smileyns filnamn" och välj den bild eller emoticon du vill använda. Klicka på "Öppna".
 • Browse for the new emoticon that you would like to use by clicking the Browse button located to the

right of the Smiley filename text box and select the image or emoticon that you would like to use. (Screenshot 5.4)

Screenshot 5.4

Om din bild är större än standard-storleken för emoticons så kommer du att se en meddelanderuta som säger "Smileyn du valt är större än normalt. Vill du ändra storlek på den?" Om du vill att din bild eller emoticon ska bli nerskalad så att du kan använda den så ska du klicka på "Ja" (Screenshot 5.5) Möjliga biverkningar av att klicka på "Ja" är att det kan orsaka att din smiley/emoticon visas felaktigt.

Screenshot 5.5

By clicking “Yes” your image may be scaled down and display incorrectly.

 • Click the “Insert Emoticon” button found on the chat window. You will now see your custom emoticon added to the emoticon chooser. (Screenshot 5.6)

Screenshot 5.6

Back to top

Smeknamn trunkeras nu. Är det möjligt att gå tillbaka till hela smeknamn?

Ja. för att göra så att smeknamn visas i deras fulla längd på kontaktlistan, i alarm, och i konversationsfönstren gå till 'Verktyg' → 'Inställningar' → 'Fliken Avancerat' och avmarkera alternativet som benämns, 'Förkorta Smeknamn längre än fönstrets bredd' i fönstertitlar samt kontaktlista. (Screenshot 5.7)

Screenshot 5.7


Samma sak kan göras för smeknamn i konversationsfönstren genom att avmarkera alternativet "Förkorta Smeknamn längre än fönstrets bredd inuti konversationer" (Screenshot 5.7)

Back to top

Hur kan jag ansluta som Osynlig/Visa som Offline ? Kan jag ansluta med en annan status ?

Det här är en funktion som skiljer sig från aMSN 0.94, men finns fortfarande. Försök inte att hitta en kryssruta i 'Inställningsrutan', allt du behöver göra är att klicka på "Logga in som" i inloggningsfönstret. Där finns det en "Status vid inloggning" kombobox där du kan välja din status. Välj "Visa som offline" för att ansluta som det.

Back to top

Hur kan jag bläddra igenom mina webbkameraloggar och konvertera .cam (kamera inspelningar) till en film-fil, exempelvis .mpeg?

Filformatet på dessa .cam-filer är en direkt lagring av den data som kommer på socketen vilket innebär att det är i MS proprietära format. Av den anledningen så kan ingen spelare spela upp dessa filer, endast aMSN. Det finns planer på att i framtida versioner implementera mer avancerade visnings-möjligheter (exempelvis snabbspolning, val av specifik session osv...) och det är också planerat att skapa en konverterare som konverterar kameraloggarna till ett känt format såsom .mpeg. Dessa funktioner är ännu inte implementerade men kommer förhopnningsvis finnas i aMSN i framtiden. Tyvärr måste vi be er vänta till detta är klart och implementerat.

Back to top

Hur kan jag byta min visningsbild?

Du kan byta din visningsbild genom att, helt enkelt klicka på ditt smeknamn eller nuvarande visningsbild, och välja 'Byt Visningsbild'. Välj den bild du vill ha, och klicka på "OK" för att använda denna.

Notera att om aMSN inte accepterar bilden, se då till att det inte finns några speciella tecken i sökvägen till bilden. Detta är en känd bugg och bör vara fixad snart.

Screenshot 4.2

Välj bilden du vill ha och klicka på "OK" för att använda denna.


Screenshot 4.3

Back to top

Hur får jag min webbkamera att fungera?

Om din webbkamera inte fungerar med aMSN, se då till att din kamera är inkopplad ordentligt, påslagen och redo att användas.

Nedan följer en lista över program som kan användas för att kontrollera om din kamera fungerar i Linux:

| XawTv | GnomeMeeting | V4L

På Mac kan du prova macam, om du inte har en Apple iSight.

Du kan ockå kolla på wiki-sidan ((Webcam In aMSN)).

Back to top

Vart sparas de "stulna" visningsbilderna?

 • Windows : C:\Documents and Settings\MyWindowsUsername\amsn\youremail_profile\displaypic\cache
 • Linux : /home/yourusername/.amsn/yourusername@youremail.com/displaypic/cache
 • Mac OS X: Home / Library / Application Support / your_email_profile / displaypic / cache

Back to top

Hur kan jag byta katalog för vart profilinformationen sparas?

Det finns inget färdigt alternativ för att göra detta. Du behöver modifiera koden för aMSN. Det är inte så komplicerat som det låter. I aMSN katalogen, leta efter en //amsn// fil utan filändelse och öppna den för att redigera den. På rad 101 så bör du hitta något liknandes: } elseif {$tcl_platform(platform) == "windows"} { if {[info exists env(USERPROFILE)]} { set HOME "[file join $env(USERPROFILE) amsn]" set files_dir "[file join $env(USERPROFILE) amsn_received]" } else { set HOME "[file join [pwd] amsn_config]" set files_dir "[file join [pwd] amsn_received]" }

ändra till: } elseif {$tcl_platform(platform) == "windows"} { set HOME "[file join [pwd] amsn_config]" set files_dir "[file join [pwd] amsn_received]"

för att spara filerna i katalogen där aMSN startades.

För version 0.96: På rad 102 så borde du hitta någonting liknandes: } elseif {$tcl_platform(platform) == "windows"} { if {[info exists env(USERPROFILE)]} { set HOME "[file join $env(USERPROFILE) amsn]" } else { set HOME "[file join [pwd] amsn_config]" } } else { set HOME "[file join [pwd] amsn_config]" }

ändra det till: } elseif {$tcl_platform(platform) == "windows"} { set HOME "[file join [pwd] amsn_config]" } else { set HOME "[file join [pwd] amsn_config]" }

Back to top

aMSN verkar inte fungera ordentligt med vissa filer, speciellt filer som innehåller ` . Hur ordnar jag detta?

aMSN kan inte hantera filer med dettaa tecken i sökvägen. Ett sätt att ordna detta problem är att montera partitionen med filen som har tecknet med UTF-8 alternativet, som är en typ av teckenkodning. Referera till din version av mount för att hitta rätt alternativ för ditt filsystem.

Back to top

Köra aMSN i Windows

Hur kan jag förhindra/se till att aMSN startar när Windows startar ?

Du kan göra detta genom att klicka på kryssrutan 'Starta aMSN när Windows startas' under 'Verktyg' -> Inställningar -> Session

Back to top

Varje gång jag går till Inställningar->Session är "Ladda aMsn vid Windows-start" avaktiverat trots att det startar med Windows !

Vi kan inte se om aMSN startar med Windows så kryssrutan är inaktiverad. Men ändringen blir utförd om du ändrade något och trycker på "Spara"-knappen.

Back to top

Köra i Mac OS X

Jag har en fråga angående Mac OS X. Vart kan jag vända mig för att hitta svar ?

Du kan få svar på frågor om Mac OS X på aMSNs macforum som finns på: [11]

Varför visas vissa tecken i aMSNs kontaktlista som fyrkanter ?

Dessa är Unicode-tecken. Stöd för Unicode finns för Mac OS X från och med version 0.96,

Varför kan jag inte använda kortkommandot Command+Space för att byta tangentbordslayout ?

Detta verkar vara ett problem i Tcl/Tk ramverket som aMSN beror av. Problemet har undersökts.

Hur loggar jag in med fler än ett konto med Mac aMSN ?

Du behöver dubblera aMSN programmet och sedan köra båda kopior. Det enklaste sättet att göra detta är att hitta programmet i Finder och trycka Command + D för att dubblera programmet.

aMSN är otroligt segt på min nya Intel Mac, Vad kan jag göra för att snabba up det?

aMSN 0.96 kommer att vara den första Universiella binära versionen av aMSN. Vänta på uppdateringen. Du kan snabba upp aMSN ytterligare genom att avaktivera Smileys i kontaktlistan (Alternativet finns i aMSNs inställningar under 'Utseende' liken), och genom att stänga din offline grupp. aMSN 0.96 will be the first Universal binary version of aMSN, please wait until the update. You can further speed up aMSN by turning off smileys in the contact list (the option is in aMSN's preferences under the Appearence tab), and also by collapsing your offline group.

Webbkameran fungerar inte på min Intel Mac !

Uppgradera till aMSN 0.96 så kommer du kunna använda din Webbcam!

Hur uppdaterar jag aMSN till den senaste utvecklingsversionen på en Mac ?

Aktuella instruktioner på hur man gör kan hittas på: [12]

Jag vill ta bort aMSN men kan inte tömma papperskorgen !

Du kan få fel som "libtls.dylib is in use". För att radera filerna behöver du starta om din dator så kan du radera dessa sen.

Var lagras mina aMSN-inställningsfiler på Mac ?

De är lagrade i: Din Hemkatalog -> Library -> Application Support -> amsn.

Back to top

Andra frågor

Jag lade märke till att aMSN öppnar några portar över port 60000. Är detta normalt? Är det en bakdörr? Varför händer detta?

Detta är normalt. aMSN använder sockets som ett låssystem för att undvika att två aMSN instanser använder samma profil samtidigt (vilket kan orsaka problem). Detta är det bästa plattformsoberoende låssystemet vi hittat.

Om du tittar i ~/.amsn/profiles, Kan du se vilken port som är använd för varje profil.

Back to top

Vad är Webbkameraguiden ?

Webbkameraguiden är ett enkelt sätt att konfigurera och finjustera din webbkamera. Webbkameraguiden tillhandahåller alternativ för att maximera kvaliteten på din webbkamerasändning.

Guiden kan startas från ett konversationsfönster genom att klicka på 'Åtgärder' → 'Konfigurera Webbkamera'. Dialogen "Konfigurera Webbkamer" kommer då att visas. Du kan ändra dina video-inställningar genom att klicka på "Ändra Videoinställningar"-knappen.

Screenshot 9.1

Back to top

Hur kan jag ange storlek på den infångade ramen på min webbkamera ?

Det går ej för närvarande, men är planerat inför kommande versioner.

Back to top

Hur tar jag bort aMSN helt?

 • Linux:

rm -rf ~/.amsn

 • Windows:

Radera C:\Documents and Settings\$USER\amsn där $USER är ditt Windowsanvändar namn.

 • Mac OS X

Plocka bort aMSN-programmet. Ta bort följande katalog: Home / Library / Application Support / aMSN

Back to top

Brevikonen i systemfältet fortsätter att visas. Hur blir jag av med den?

Du måste läsa dina nya brev innan ikonen försvinner.

Back to top

Jag aktiverade loggning av konversationer i aMSN men jag kan inte hitta loggfilerna. Var är dessa lagrade?

För att loggning ska fungera måste du först ha skapat en profil. Detta kan göras vid login-skärmen. Skapa en ny profil: "my_email@msn.com"

Du hittar sedan loggarna här:

 • Linux: ~/.amsn/my_email_msn_com/logs
 • Windows: %USERPROFILE%\amsn\my_email_msn_com\logs där %USERPROFILE% oftast är

C:\Documents and Settings\%user% där %user% är användarnamnet på ditt windows-konto

 • Mac OS X: /Home / Library / Application Support / aMSN / your _email_profile / logs

Back to top

=== Kan jag avaktivera egna och/eller anmimerade smileys? Detta är planerat i framtida versioner.


Back to top

Varför stödjer inte aMSN ljud / varför släppte aMSN linphone stödet ?

 • Stödet för Linphone i aMSN togs bort för en tid sedan eftersom det inte var färdigt och svårt att underhålla. För övrigt så är den enda personen som fick det att fungera, och kan forstätta dess utveckling, inte längre aktiv i aMSN's utveckling. Därmed har stödet helt enkelt tagits bort.
 • aMSN stödjer numera webbkamera-sessioner (inte videokonferenser). Stödet för detta är stabilt och enklare att underhålla.
 • Om Ljudsupport. Det är framskjutet till nästa version. Farsight-projektet utvecklat av Burgerman kommer ge Ljud-support till aMSN. Vi inväntar den stabila versionen.

Back to top

Jag har en annan fråga. Kan ni hjälpa mig?

Ja det kan vi. Men innan du frågar så rekommenderar vi dig att kika i aMSN-forumet på: [13]

Med stor sannorlikhet har din fråga redan blivit besvarad. Du kan också kolla på mer information på aMSN's sourceforge-projektsida som finns på: [14]

Innan du skickar in en felrapport eller frågar efter support vänligen dokumentera följande information:

 • aMSN version :
 • Tcl and Tk version :
 • Kernel version :
 • Distribution :
 • System arkitektur (32-bit, PPC, 64-bit, etc.) :
 • Stack-spårning för det inskickade felet (om applicerbart) :
 • Senaste felmeddelande i debugfönstren (Ctrl+D and Ctrl+S in contact list)
 • Möjligheter att återskapa felet:

här är ett exemple på en användares dokumentation:

 • aMSN version : 0.95
 • Tcl and Tk version : 8.4
 • Kernel version : Linux 2.6.12-8-386 (Found by typing: uname -s -r in an xterm)
 • Distribution : Debian
 • System architecture (32-bit, PPC, 64-bit, etc.) : 32-bit
 • Stack trace of the submitted error (if applicable) : NA (not applicable)
 • Last error messages in debug windows (Ctrl+D and Ctrl+S in contact list) :
 • Possible ways to replicate the bug : Open a chat window and send a custom emoticon which is animated to an msn 7.5 user.

Skicka denna information med din felrapport så att vi kan undersöka problemet.


Har du frågor vars svar du inte lyckats finna i denna FAQ, så besök aMSN-forumet på: [15] eller kontakta oss på IRC (Internet Relay Chat) på:

server: irc.freenode.net kanal: #amsn


Det finns en bot på kanalen som kan ge dig några indikationer om du använder följande kommandon:

 • amsn install
 • amsn version
 • amsn download
 • amsn tcl/tk version
 • amsn libstd

... och några andra

Om du har problem att ansluta till våran IRC kanal pga nätverks-policys kan du prova detta: [16]

Back to top

Ha kul när du använder aMSN!
Personal tools